Επαγγελματικά ειδικά προιόντα

 • Βελτιωτικα, πρόσθετα, πρωτες ύλες για την βιομηχανία τροφίμων
 • Απολιπαντικά αλουμινίου και λοιπών μετάλλων
 • Χημικά ηλεκτρολυτικής βαφής και ανοδικής οξείδωσης αλουμινίου
 • Υλικά φωσφάτωσης - χρωμάτωσης
 • Αδρανοποιητές οξέων
 • Αφαιρετικά χρωμάτων
 • Χημικά καθαρισμού και συντήρησης κυκλωμάτων ψύξης
 • Επαγγελματικά προιόντα καθαρισμού και απολύμανσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων , ξενοδοχείων , νοσοκομείων κτλ.
 • Απορρυπαντικά επαγγελματικών πλυντηρίων
 • Χημικά Προιόντα αυτοκινήτων
 • Περισσότερα...